Hvordan skal Norge tjene penger ved nedgang i oljeindustrien

Oljeindustrien har lenge vært bærebjelken i norsk industri, men alle vet at dette ikke kommer til å fortsette i all framtid. Derfor går debatten rundt Norges framtid etter oljen. Det kommer mange ulike forslag til hva vi skal leve av i framtiden.

Nye råstoffer

Norge har mange andre råstoffer enn olje, og både bergindustri og mineralindustri blir framhevet som mulige inntektskilder i framtiden. Noen foreslår at Norge skal satse på gullutvinning. I dag lønner det seg ikke å utvinne gull fra havbunnen, men i framtiden kan dette kanskje bli lønnsomt, og da har Norge store gullreserver som kan utnyttes.

Grønn energi

görn-elGrønn energi er en annen mulig inntektskilde. Norge kan produsere solceller eller vindmøller. Havvindmøller har allerede blitt produsert i Norge, og mulighetene kan være store i framtiden. Andre former for grønn industri kan også være en god inntektskilde, for verden trenger mer miljøvennlige løsninger på mange måter, og Norge har mange gode teknikere og ingeniører som kan bidra til en bedre verden.

Spill som inntekt

Norge kan også satse på inntekter fra casino, slik Sverige har gjort. Dette krever en lovendring i Norge, ettersom landbaserte kasinoer er forbudt i dag. Nettkasinoer er derimot ikke forbudt, og populariteten til nettsider som NorgesCasino viser at det kan være marked for landbaserte kasinoer i Norge. Nordmenn er i hvert fall veldig aktive spillere på nettet.

Kunnskap som inntekt

Kunnskap vil også være viktig i framtiden, og derfor gjelder det å satse på gode skoler. Med god kunnskap er det lettere å finne nye inntektskilder framover. Sannsynligvis må oljen erstattes av mange andre inntektskilder, og den nye industrien bør begynne å vokse før oljen tar slutt. Det blir også foreslått å bruke deler av oljefondet på å investere i ny industri og ny utvikling, for oljefondet kommer ikke til å vare evig.

Privacy Policy