Foreningen Norsk Industri

Norsk Industri, norsk forening for industribedrifter, er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Historien til denne foreningen strekker seg helt tilbake til 1889. Organisasjonen slik den framstår i dag ble stiftet i 2006 gjennom en sammenslåing av Teknologibedriftenes Landsforening og Prosessindustriens Landsforening. Administrerende direktør i Norsk Industri er Stein Lier-Hansen. Styreleder er Kjersti Kleven fra Kleven Verft AS. Hovedkontoret til Norsk Industri ligger i Oslo.

nhoForeningen passer på at NHO prioriterer industriens saker. De fungerer også som et kontaktledd mellom bedriftene de representerer og norske myndigheter. Visjonen til Norsk Industri er: Vi skaper velferd. Mer spesifikke enn visjonen er målene, blant annet arbeider foreningen for å sikre global konkurransedyktighet for norsk industri og for industriens økte innflytelse i det norske samfunnet. Foreningen jobber for å bedre industriens rammevilkår og betingelser i Norge. De ser på det som en av deres viktigste oppgaver å få nordmenn til å forstå hvor viktig industriell virksomhet er for norsk sysselsetting og for norsk velstand. Norsk Industri yter blant annet juridisk veiledning for sine medlemmer, og bistår medlemmene på mange felt, for eksempel innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Medlemmer

Norsk Industri organiserer ca. 2500 bedrifter og 130.000 arbeidstagere over hele Norge. Norsk Industri har medlemmer i mange ulike bransjer og industrier, for eksempel aluminium, bergindustri, bioteknologi, energi, gjenvinning, verft, legemiddelindustri, olje/gass, treforedling, glass/keramisk havbruk med flere. Foreningen organiserer all fastlandsindustri i Norge unntatt næringsmiddelindustrien. Statoil er en av de største medlemmene i Norsk Industri.

Medlemsfordeler i Norsk Industri

Norsk Industri tilbyr sine medlemmer mange tjenester og tilbud. Som nevnt, bistår foreningen i juridiske spørsmål. Dette kan være for eksempel være i form av gratis bistand eller rådgiving fra advokater. I tillegg har foreningen en juridisk telefonvakt som er gratis for medlemmer. Slik som mange andre foreninger, har Norsk Industri et stort spekter av økonomiske rabattavtaler for sine medlemmer. Blant annet har de avtaler for forsikring og strøm, tjenestepensjon og hotellavtaler. Videre tilbyr de mange verktøy, særlig innenfor HMS og inkluderende arbeidsliv. De arrangerer også kurs, seminarer og bransjemøter av ulik art som kan ha interesse for medlemmene i Norsk Industri. De tilbyr også rådgivning til bedriftene på en rekke andre felt. Selvsagt er de også aktive i lønnsforhandlinger.

Medlemsskap i Norsk Industri koster 0,9 0/00 av utbetalt lønn og honorarer i foregående år. Her teller ikke lærlinglønninger med. Minstekontigent for nye medlemmer er 3000 kroner. Alle industrirelaterte bedrifter er velkommen som medlemmer i foreningen.

Privacy Policy