Demo 2000

demo 2000Forkortelsen Demo 2000 står for Demonstrasjoner i petroleumssektoren, og er statens program for å utvikle ny teknologi til den norske oljebransjen. Målet er å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Gjennom Demo 2000 programmet, gir staten penger til bedrifter som utvikler teknologi innen prosjekter som er til stor samfunnsøkonomisk nytte. Selv om hovedmålet er å satse på teknologi som kan brukes på norsk sokkel, er det også et mål å gjøre Norge til en større teknologieksportør.

Oljebransjen har vært gjennom enorme endringer siden oppstarten, og teknologien må stadig utvikles og forbedres, både for å finne nye oljefelt, og for å utvinne mer olje og gass fra de eksisterende feltene. I tillegg utvikles det nytt og bedre sikkerhetsutstyr som skal gjøre oljeutvinningen tryggere både for de ansatte og for miljøet. Dette er spesielt viktig når oljeletingen beveger seg inn i arktiske områder, der de klimatiske og værmessige forholdene er annerledes, og naturen er ekstra sårbar.

Programmets formål


Oljeutvinning er krevende og dyrt, og man klarer ikke alltid å utnytte ressursene til fulle. Risikoene må vurderes opp mot fordelene, og mange oljefelt er for vanskelige å utvinne med dagens teknologi. Demo 2000 støtter utvikling av ny teknologi som reduserer kostnadene i oljebransjen, og som øker sikkerheten. Demo 2000 støtter nyutvikling og demonstrasjon av ny teknologi, først og fremst teknologi som er utviklet for norsk sektor.

Nye løsninger må alltid testes ut, men det er ikke alltid så enkelt for bedriftene. Det koster mye å utvikle ny teknologi, og det kan være en risikabel investering for bedriftene. Demo 2000 gir pengestøtte til bedriftene, slik at den økonomiske risikoen blir lavere. Disse pengene bidrar til at ny teknologi blir utviklet raskere og kommer fortere i bruk.

Satsningsområder

Pengene blir tildelt av Olje- og energidepartementet. Prosjektene som prioriteres er innenfor fire satsningsområder:

  • Energieffektivitet og bærekraft

  • Leting etter nye oljefelt, og økt utvinning på eksisterende felt

  • Teknologi som kan gjøre boringen mindre kostbar

  • Framtidsrettet teknologi for både produksjon, foredling og transport av olje og gass

Demo 2000 gir også penger til utvikling av oljeteknologi for arktiske områder, og støtter utvikling av norske produkter som kan selges til et globalt marked. Økt sikkerhet og utstyr som tåler arktiske forhold er en forutsetning for at oljeutvinning kan skje i nordområdene.

Hvem kan få støtte

Til sammen har mer enn 250 prosjekter fått midler gjennom DEMO 2000. Statens utgifter har vært 750 millioner, men prosjektene har skapt verdier for over 3 milliarder kroner. For å søke om støtte, må man utvikle teknologi som er relevant for oljeindustrien. Man må sende en detaljert søknad til Forskningsrådet. Informasjon om søknaden og søknadsfrister finner man på Forskningsrådets hjemmesider.

Man kan søke om å få dekket produksjonskostnader og personalkostnader, også kjøp av FoU-tjenester. Midlene skal gjøre det mulig for bedriften å investere i utvikling og utprøving av teknologien, gjennom at bedriften slipper å ta så stor økonomisk risiko selv. Uten disse midlene, ville mange bedrifter ikke våget å investere i nyskapende teknologi, ettersom det er store kostnader forbundet med slik nyutvikling. 

Privacy Policy